قصه ی آهوی دم قهوه ای

توی یک جنگل سبز چند تا آهو با بچه‌هایشان زندگی می‌کردند. هر وقت آهو خانم برای بچه‌هایش غذا تهیه می‌کرد و می‌آورد که بین آنها تقسیم کند یکی از بچه‌هایش به نام دم قهوه‌ای میگفت: من بیشتر می‌خوام.
آهو خانم می‌گفت : آخر عزیز دلم باید به اندازه‌ای که می‌توانی بخوری و برداری اگر بیشتر برداری نیمه خور و  اسراف می‌شود .
ولی آهو کوچولو گوشش بدهکار نبود. یک روز که با برادرش دنبال رنگین کمان می‌گشت تا سر رنگین کمان را پیدا کند و بگیرد، یک سبد میوه که شاید انسان ها آنجا جا گذاشته بودند را دید که روی زمین ریخته شده بود.

طبق معمول از برادرش جلو زد و گفت: گنده‌ترین میوه مال من است و یک گلابی بزرگ را با پوزه خود (دهان) به سمت خود کشید و یک گاز زد و سیر شد و آن را پرت کرد آن طرف. بقیه‌ی میوه‌ها را هم برای آهو خانم بردند.
حالا بشنوید از آهو خانم که داشت لانه‌اش را تمیز می کرد دید لاک‌پشت‌ها دارند یک پرستوی بیمار را می‌برند گفت: صبر کنید این پرستو دوست بچه‌های من است چه اتفاقی افتاده؟؟

گفتند: او بیمار است و دکتر لاک‌پشتیان گفته : اگر گلابی بخورد مداوا خواهد شد.
آهو خانم گفت هر طور که شده برایش گلابی پیدا می‌کنیم، لطفا او را به لانه‌ی ما بیاورید.
بچه‌های آهو خانم آمدند هوا تاریک شده بود. آهو خانم سبد میوه را که دید گفت : توی میوه‌ها گلابی هم هست؟؟
گفتند: نه ،آهو خانم گفت : پرستو اگر گلابی بخورد مداوا می‌شود .
دم قهوه‌ای ناراحت به خواب رفت در خواب گلابی را که نیمه خور کرده بود، دید. گریه میکند به او گفت چرا گریه می کنی؟ گلابی جواب داد: تو مرا به دور انداختی در حالی که می‌توانستم مفید باشم .


آهو کوچولو صبح زود بیدار شد و با برادرانش به جنگل رفت و به دنبال گلابی گشت. گلابی که نصفه خور کرده بود را پیدا کردند آن را در آب چشمه شستند و برای پرستو آوردند. وقتی پرستو گلابی را خورد نجات پیدا کرد و چشمانش را باز کرد و از آهو کوچولو تشکر کرد که جانش را نجات داده بود  از آن به بعد دم قهوه‌ای دیگر اسراف نمی‌کرد و فریاد نمی‌زد زیاد می‌خواهم گنده می‌خواهم. حالا او می‌داند اسراف وهدر داد هر چیزی بد است و خدا اسراف کاران را دوست ندارد .

ارغوان - کودک - قصه - داستان - روانشناسی - داستان آموزنده - داستان روانشناسی - قصه کودکانه - ارغوان و کودک - خانواده - تربیت فرزند- نکات تربیتی
نظرات ارسال شده