نمایش موزیک خیابانی (one man band)

.داستان انیمیشن One Man Band از این قرار است که دختری روستایی قصد دارد سکه ای را در چشمه بندازد ولی توجه اش به دو نمایش دهنده خیابانی جلب می شود و...
نظرات ارسال شده