انیمیشن گاو احمق ( Wilde beest )

درباره گاو احمقی که خودش و به کشتن میده تا به یه گاو دیگه ثابت کنه ............
نظرات ارسال شده