کارتون اخرین بسشن ( the last bastion )

کارتون پرنده زرد رنگ کوچکی، ناخواسته در هنگام ساخت لانه، آخرین بسشن باقی مانده از سال ها جنگ بین انسان ها و رو بات ها را فعال می کند. بسشن که بخش اعظمی از گذشته اش را فراموش کرده، هنوز برنامه های از پیش تعیین شده اش را از یاد نبرده است، در نتیجه به سوی مقصدش حرکت می کند. در مسیر رابطه دوستانه ای بین پرنده و بسشن به وجود می آید، اما ..
نظرات ارسال شده