کارتون پاندا (ME AND MY PET PANDA)

کارتون داستان در مورد پسری است که یک خرس پاندا هدیه می گیرد اما در آغاز رفتار خوبی با پاندا ندارد ...
نظرات ارسال شده