دوستان گردو غبار

داستان پویانمایی درباره “فوز” و “لینت” ، دوستانی از جنس گرد و غبار است که قرار است توسط زن خدمتکاری با جاروبرقی جمع شوند؛ اما در مقابل او ایستادگی می‌کنند و نهایتا در مقابل این زن خدمتکار پیروز می شوند
نظرات ارسال شده