انیمیشن کوتاه و مفهومی ZBRA


 داستان در مورد گورخری است که با اتفاق غیر منتظره ای روبرو می شود و ... 
نظرات ارسال شده