انیمیشن ماهی بدشانس (fugu)


 انیمیشن کوتاه Fugu درباره ماهی بد اقبالی است که در دام صیاد افتاده و سعی دارد خود را نجات دهد ولی در آخر موفق نمی شود.
نظرات ارسال شده