انیمیشن گمشده و پیدا شده lou


انیمیشن LOU 2017 درباره ی شخصیت قرمز رنگی است که چشمانش از توپ بیسبال و مردمک‌ هایش از دکمه ساخته شده است و در حال پوزخند زدن و بازیگوشی بین اثاث های گمشده ی یک مدرسه است
نظرات ارسال شده